koolaknut.se

läs mer här

Näsplastik av kosmetiska och funktionella skäl

Näsplastik av kosmetiska och funktionella skäl

Behovet att operera sin näsa kan grunda sig i flera olika anledningar. Man kan ha råkat ut för en olycka där näsan skadats, man kan känna ett missnöje över hur näsan ser ut eller så är det något som stör luftflödet och därmed försvårar andningen. Oavsett orsak kan problemet åtgärdas med en operation. Innan man gör en näsoperation bör man ha klart för sig exakt vad det är man vill förändra. Man får dock räkna med att alla har olika förutsättningar, därför är det viktigt att söka sig till en klinik med kunnig personal som vet vad som är möjligt samt kan utföra riskfria operationer. 

Det är även viktigt att målet är tydligt och delas av både patient och kirurg. Alla läker dessutom olika så man får ta med i beräkningen att man inte kan räkna med att resultatet kommer bli exakt som en bild man utgått ifrån och även om näsan blir precis som man önskade kan det ta ett tag innan man vänjer sig vid det nya utseendet.

Det finns många olika kliniker som utför näsplastik i Stockholm. På Astoriakliniken är de specialiserade inom just näskirurgi. Deras mål är att skapa en välfungerande näsa, som harmonierar med patientens ansikte och karaktär. 

Ingreppen som man gör på Astoriakliniken kräver endast lättnarkos med lokalbedövning vilket innebär att man kan gå hem redan samma dag. Utförs operationen inifrån näsan uppstår inga synliga ärr, är det däremot en större operation där det krävs att näsan öppnas upp kan man se ett diskret ärr mellan näsborrarna som försvinner med tiden. I regel upplevs inte några intensivare smärtor efter operation men man kan uppleva svullnad i näspassagen vilket ger samma känsla som vid förkylning.

En näsoperation kan underlätta andning eller göra att man trivs bättre med sitt yttre, det är ett ingrepp som skänker välmående helt enkelt.