Råd till företagare som behöver pumpservice i Skellefteå

17 oktober 2021
patrick pettersson

editorial

Driver du ett företag vars verksamhet är inriktad på livsmedelsindustri, kemi, elektronik eller dylikt? Måste du och dina kollegor hantera vätskor eller gaser i arbetet? Anser du att din och dina kollegors säkerhet är a och o? Då ska du absolut läsa vidare!

 

Det finns olika typer av pumpar

En pump behövs för att förflytta vätskor eller gaser. Detta kan vara aktuellt om man exempelvis arbetar inom kemi. Då kommer en fungerande pump väl till pass. Eftersom vätskor har olika viskositet, det vill säga att en del vätskor är lösa medan andra är trögflytande, är det viktigt att välja en pump som är utformad för rätt ändamål. 

Somliga pumpar kanske är lämpliga för ett mejeri, medan andra passar bättre i hanteringen av farligt kemiskt avfall. Att anlita ett företag som arbetar med pumpservice och kan ge professionell vägledning är därför en bra investering för ditt företag. Det är av största vikt att använda rätt sorts pump, så att alla som arbetar på företaget kan utföra arbetet i en säker miljö. Två exempel är att en pump som hanterar livsmedel måste kunna bibehålla god hygien, och att pumpar som förflyttar kemiska vätskor måste vara säkra med tanke på explosionsrisk och liknande.

 

 

Hur du hittar företag som kan installera, granska och reparera pumpar

Behöver du en branschanpassad pump eller är företagets pump i behov av översyn? Då kan du känna dig helt lugn. Om du är i behov av pumpservice i Skellefteå, kan du exempelvis ta kontakt med företaget Pump & Pyrolysteknik AB. Du hittar deras kontaktuppgifter genom att gå in på den här länken. 

Det finns även andra lokala företag som är specialiserade på pumpservice och som kan bistå dig i ditt arbete. Välj det företag som du finner fungerar bäst för just ditt företag. Internet är fullt att förslag på nya samarbetspartners.

Fler nyheter