Sjukförsäkring som kompletterar Försäkringskassans utbetalningar

08 augusti 2022
Cecilia Olsson

Ibland sker det saker som gör att man inte kan gå till arbetet. Det kan till exempel handla om att man blir sjuk eller att man skadar sig på ett sätt så att man inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att sjukanmäla sig till sin chef redan den första dagen man inte kan arbeta. Är man fortfarande oförmögen att arbeta efter sju dagar så krävs ett läkarintyg. Efter 14 dagar ska chefen på arbetsplatsen anmäla detta till Försäkringskassan som prövar om man har rätt till sjukpenning.

Hur får man pengar när man blir sjuk?

En sjukförsäkring är det som ger ekonomisk ersättning till den som blir sjuk och inte kan arbeta. Under de första 14 dagarna så betalar arbetsgivaren sjuklön och därefter tar Försäkringskassan över och ger sjukpenning. Kan man inte utföra sitt arbete så har man under de första 90 dagarna rätt till sjukpenning, därefter har man endast rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete över huvud taget hos sin arbetsgivare. Efter ett halvår har man endast rätt till sjukpenning om man inte kan arbeta alls, alltså att det inte kan lösa sig ens genom att byta arbetsplats. 

Ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan 

Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättning under tiden man är sjukskriven. Ersättningen består av 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Man kan dock med hjälp av Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS, AGS-KL) från Afa Försäkring komplettera ersättningen från Försäkringskassan och därmed få en högre summa utbetald under sjukskrivningen. 

Vad kan man få för slags ersättning?

När man får 80% sjukpenning från Försäkringskassan så är ersättningen från Afa Försäkring 12,5% av utbetald sjukpenning. När man får 75% så ligger dagersättningen på 13,3% av utbetald sjukpenning. Detta gäller AGS (Privat sektor). För AGS-KL (Kommunal sektor) så är dagersättningen 12,887% respektive 13,746%  av utbetald sjukpenning. Man kan även få månadsersättning från AGS/AGS-KL när man har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Läs mer på https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal.

Fler nyheter