Ta hjälp från proffs när det finns behov för trädfällning i Lund

06 maj 2022
Cecilia Olsson

editorial

Träd är något som både tillför skönhet och bättre luft till sin omgivning. De binder koldioxid, renar luften och suger upp regnvatten. Träd erbjuder dessutom svalkande skugga och vindskydd, vilket gör att de är härliga att ha i både privata och offentliga miljöer.

Dessvärre kan det vissa gånger bli aktuellt att fälla ett träd på grund av att det inte mår bra, eftersom det annars kan innebära en risk för andra träd samt annat som finns i trädets närhet. Detta kan vara extra viktigt i tätbebyggda områden som till exempel i Lund. 

Ibland är trädfällning den enda lösningen

Om ett träd mår dåligt av någon sjukdom såsom röta, parasiter eller svampar så måste man fälla trädet för att inte riskera att smittan sprids vidare eller att det innebär en risk för människor och växtligheten runt omkring. Träd som är kraftigt försvagade av en sjukdom kan tappa grenar och i värsta fall gå av, något som kan vara farligt för allt som finns under och runt trädet.

trädfällning Lund

Då är det bäst att fälla trädet på ett kontrollerat sätt för att undvika skador på person eller egendom. Att fälla träd själv utan rätt kunskap, erfarenhet och redskap är inte rekommenderat eftersom trädfällning och att arbeta uppe i träd med motorsåg är väldigt farligt. Då är det säkrast att anlita proffs som kan sköta fällningen istället. 

Professionell trädfällning i Lund

Om du behöver hjälp med trädfällning i Lund så kan du vända dig till Alias Arborist. De har lång erfarenhet av trädfällning i tätbebyggda områden och använder sig av metoder samt redskap som gör fällningen så säker som möjligt. Alias Arborist använder sig oftast av sektionsfällning där de avverkar trädet i sektioner som firas ner till en ”Drop Zone”, men de erbjuder även markfällning eller fällning med skylift.

Med Alias Arborists kompetens utförs trädfällning alltid på ett så säkert sätt som möjligt.

Fler nyheter