Vad är ett invaliditetsintyg i Sverige?

28 november 2022
Helen Johansson

editorial

Rätten till ett invaliditetsintyg

Om du är utlänning och bosatt i Sverige och blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du vara berättigad till ett invaliditetsintyg. Intyget ger dig ekonomiskt stöd och gör att du kan behålla ditt uppehållstillstånd. I det här blogginlägget förklarar vi vad ett invaliditetsintyg är och hur du kan ansöka om ett sådant.

image

Ansökningsprocessen för ett invaliditetsintyg

Vad är ett invaliditetsintyg?
Ett invaliditetsintyg är ett dokument utfärdat av Försäkringskassan som bevisar att du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Intyget ger dig rätt till ett antal olika förmåner, bland annat invaliditetspension, inkomststöd och vårdbidrag.

Om du har ett uppehållstillstånd som är giltigt i minst ett år har du rätt att ansöka om ett invaliditetsintyg. Det finns dock vissa undantag. Om ditt uppehållstillstånd till exempel utfärdades för studier, au pair-arbete eller för att söka asyl är du inte berättigad till ett invaliditetsintyg.

Ansökan om ett invaliditetsintyg
Det första steget för att ansöka om ett invaliditetsintyg är att boka in ett möte med en läkare eller psykolog som kan bedöma din arbetsoförmåga. Du hittar en lista över godkända läkare och psykologer på Försäkringskassans webbplats. När du har bokat tid måste du fylla i en ansökningsblankett som också finns på Försäkringskassans webbplats.

När din läkare eller psykolog har bedömt din arbetsoförmåga skickar han eller hon en läkarrapport till Försäkringskassan. Myndigheten kommer sedan att granska din ansökan och fatta beslut om huruvida du ska få ett invaliditetsintyg eller inte. Du kommer att få besked om beslutet per post
Om du får ett invaliditetsintyg är det giltigt i två år från det datum då det utfärdades. Efter två år kommer ditt ärende att omprövas för att se om ditt tillstånd har förändrats och om du fortfarande är arbetsoförmögen.

Överklagande av ett beslut
Om Försäkringskassan beslutar att inte utfärda ett invaliditetsintyg till dig har du rätt att överklaga beslutet. Det första steget för att överklaga är att kontakta myndigheten och begära att de omprövar sitt beslut. Om de vägrar eller om du är missnöjd med deras svar kan du lämna in ett formellt överklagande till den svenska förvaltningsrätten.

Slutsats: Ett invaliditetsintyg är ett dokument som utfärdas av Försäkringskassan och som bevisar att du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, vilket ger dig rätt till olika förmåner. Om personen efter prövning inte är berättigad till stöd har han eller hon rätt att överklaga beslutet i den svenska förvaltningsrätten. För mer information, kika gärna in hos https://www.invaliditetsintyg.se/. Tack för att du läste!

Fler nyheter