Därför är pumpservice viktigt i Jönköping

30 november 2021
patrick pettersson

editorial

Pumpar finns i princip i varje fabrik, maskin och hem. Det är ett enkelt och bekvämt sätt att få vätska eller pulver att förflytta sig. Pumparna är ofta en väldigt viktig del i ett system. Detta gör att de behöver vara pålitliga och bör därför servas regelbundet. 

Pumpar och pumpservice är något vanligt förekommande i en stad som Jönköping. Med flera stora fabriker på plats, så kan man snabbt dra slutsatsen att tusentals pumpar körs och hanteras varje dag. I varje motordrivet fordon finns minst en pump, men oftast många fler. Utöver det, så pumpas det en hel del i fabrikerna som tillverkar motordelar och alla vätskor som kommer att behövas för att få motorerna att gå smidigt. 

image

Hur fungerar en pump? 

En pump fungerar på så sätt att det byggs upp ett tryck som får vätskan eller pulvret att flytta sig. Detta kan vara genom att skapa ett baksug på ett mekaniskt vis, eller genom att en eldriven motor bygger upp ett tryck i systemet för att det som ska förflyttas sedan ska börja röra på sig genom systemet. Detta är till exempel vad en bränslepump gör. Det är numera det vanligaste sättet som pumpar fungerar på, åtminstone när det handlar om elektriska pumpar.

Hur ofta bör en pumpservice utföras?

När det handlar om pumpservice i Jönköping så utförs den i regel på elektriska eller bränsledrivna pumpar som används i industrier. Dessa pumpar är väldigt viktiga för driften, då en trasig pump kan få hela systemet att stanna av. Genom regelbunden service säkrar man fortsatt drift. Hur ofta servicen ska utföras beror på vad det är för pump, hur ofta den går och med vilket tryck. Oftast bestäms serviceintervallet per drifttimmar, men det händer även att man har en viss dag då en servicetekniker åker ut till fabriken och ser över pumparna. 

Fler nyheter