Hjälp med marksanering och markarbeten i Brålanda

27 november 2021
jonas olsson

editorial

Förr i tiden var man inte lika medveten om vilken skada olika kemikalier kan ha på marken och miljön. Det har fått till följd att man ibland måste sanera marken vid rivning av exempelvis en gammal bensinstation och olika typer av industrier. Ibland upptäcks också föroreningar först när man ska bygga nytt på marken och det är inte alltid man vet vad de kommer ifrån. Som tur är så finns det företag som är specialiserade på marksanering och andra typer av markarbeten. 

Man kan inte själv sanera förgiftad mark utan man måste anlita en markentreprenör som arbetar med rivning och sanering. Det finns flera sätt att sanera mark på som exempelvis mekaniska, kemiska och biologiska. Vilken metod man väljer beror på vilken typ av förorening det är och hur stor den är. Inför en byggnation kan det vara bra att vända sig till en markentreprenör som både erbjuder marksanering och vanligt markarbete eftersom man då kan låta ett och samma företag sköta allt. 

 

image

 

Därför är markarbetet viktigt

All byggnation kräver markarbeten annars blir det man bygger inte stadigt. Marken måste prepareras ordentligt med dränerande material så att det inte blir sättningar i marken och problem med översvämningar. Därför måste man först skala bort all matjord och vegetation, för att sedan fylla upp markytan igen men då med grus och makadam som packas hårt. Vid markarbeten i Brålanda inför ett husbygge, brukar det även ingå att gräva för el-, vatten- och avloppsledningar. 

Markarbeten kan kosta en hel del och därför ska man ta in offerter från några olika aktörer och jämföra innan man bestämmer sig. Är man privatperson och beställer markarbeten har man rätt att använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden, vilket får ner priset en hel del. Men innan arbetet påbörjas måste man också skriva ett ordentligt avtal med den valda markentreprenören.

Fler nyheter