Industritekniska lösningar med pumpar i Vetlanda

29 juni 2022
william eriksson

editorial

Att pumpa vätskor låter kanske enkelt men kräver moderna tekniker, högkvalitativa material och stort kunnande hos pumpleverantören. Det gäller inte minst då man behöver pumpa vätskor långa sträckor med hög noggrannhet. Det är inte en ovanlig situation i dagens tillverkningsindustri och det finns bra lösningar om man vet vart man ska vända sig. 

En utmaning med att pumpa vätskor långa sträckor är att man behöver ett högt tryck. En del pumpar levererar inte samma prestanda vid olika arbetstryck så det gäller att välja en pumpsort med omsorg. Man kan också välja en industridesign där man seriekopplar flera pumpar i rad. Då behövs inte samma höga tryck och det kan vara fördelaktigt om man har rör eller andra delar som inte klarar högt tryck. 

Nackdelen med seriekopplingar av pumpar är att man använder fler pumpar, det innebär alltid lite större risk att någon pump strular. Dessutom kostar det lite mer pengar att installera och serva pumparna. Har man en installation som kan arbeta vid högt tryck och man behöver transportera vätskorna långt kan kolvpumpen vara en tänkbar lösning. 

 

pumpservice - pumpar Vetlanda

 

Kolvpumpen – fördelar och nackdelar

Kolvpumpen klarar av att arbeta med mycket hög standard vid både lågt och högt tryck. Kolvpumpen har också hög repeterbarhet i olika förhållanden vilket betyder att den arbetar jämnt  och förutsägbart över tid. Det är fördelar som gör den passande i många industriella tillämpningar och det finns företag med högkvalitativa produkter som har mycket hög hållbarhet.

Har man bestämt sig för kolvpumpar är nästa steg att beställa ett genomtänkt serviceavtal. Här finns det en liten nackdel med kolvpumpar. De är nämligen känsliga för smuts och beroende av att kolvens packningar och passning i huset är exakt. Även mindre föroreningar är problematiska. 

Det som rekommenderas med kolvpumpar är att man kontaktar sin lokala leverantör, kanske pumpar i Vetlanda, och diskuterar igenom ett serviceavtal som just passar den egna verksamheten. Då vet man att man får en bra produkt och många år med bekymmerslöst pumpande.

Fler nyheter