koolaknut.se

läs mer här

Modulbyggen – när du behöver bygga hus snabbt

I de allra flesta fall tar det många år att planera och bygga bostäder eller andra hus. Man ska hitta rätt tomt, göra ritningar och förbereda tillstånd. Många stora och små beslut måste komma på plats. Politiska, praktiska och ekonomiska hänsyn måste tas. 

Men ibland kan behoven komma plötsligt, när det händer något speciellt. Något som gör att förutsättningarna förändras. Det kan vara tråkiga saker som brand eller översvämning, eller positiva som att fler barn ska ha förskoleplats eller att ett projekt kräver extra kontorsutrymme under en tid. 

 

Kontroll i varje steg

Eftersom nutidens version av modulbyggen ingår i en kedja av händelser, kan kunden känna sig trygg. Allt ingår, från projektering och förberedande av marken, till den dagen då byggnaden gjort sitt och forslas bort. Processen är kontrollerad och har använts i många år. Det har gjort att detaljerna har kunnat finslipas och förbättras allt eftersom. Samtidigt går det att skräddarsy dessa byggen för alla tänkbara behov. 

Även om alla behöver tak, golv och väggar så skiljer sig förutsättningarna mellan hur hotell, sjukvård eller skolverksamhet fungerar. Många tycker det är skönt att kunna lämna över ansvaret till entreprenören för allt, från start till mål. Modulhus kan hyras eller köpas.

 

 

Små och snabba hus

Allt fler fritidshus och Attefallshus byggs i färdiga moduler. Det är praktiskt och smidigt. Inte minst gör den begränsade storleken att det är lätt att rita och planera dem. Men de bjuder också på kreativa utmaningar som intresserar arkitekter och ingenjörer. 

Hur ska badrum och kök få plats? Vilka material lämnar sig bäst? Vilka friheter kan man ta sig med fönster och dörrar? Hur bör man lösa el och avlopp? Många lockas av chansen att utveckla något nytt och bli en profil på marknaden. Så kallade komplementbyggnader kommer att vara av stort intresse framöver i bostadsbristens Sverige.