koolaknut.se

läs mer här

Bergspräckning i Stockholm som skapar en bra grund för byggnationen

Inför en nyproduktion av en fastighet finns det otroligt mycket som måste planeras, organiseras samt utföras för att bygget ska bli så bra som möjligt. Det finns mängder av regler att ta hänsyn till samt ansökningar som måste skickas in för att få tillstånd till diverse ting. Det kan finnas restriktioner då det kommer till fastighetens storlek, men även sådant som vilken färg den ska ha kan vara saker som måste vägas in i besluten. Något som dock är grundläggande för att fastigheten ska kunna byggas överhuvudtaget är att huset har en bra grund att stå på.

Berg kan ställa till bekymmer vid byggnationer

Det har blivit allt mer populärt att försöka minimera åverkan på tomten så långt det går vid en nybyggnation. Delvis handlar det om att inte störa miljön och hellre följa dess naturliga linjer så gott det går, men det handlar även om att inte störa omgivningen samt exempelvis undvika sprickbildningar på andra fastigheter till följd av sprängning. Det går nämligen inte att komma ifrån att man troligtvis stöter på berg eller sten oavsett om man bygger ett hus i landets nordliga, mellersta eller sydliga delar. 

Bergspräckning är ett mildare tillvägagångssätt jämfört med sprängning

Bergspräckning är ett tillvägagångssätt man kan använda sig av för att inte riskera sprängskador på känslig omgivning. Några exempel på bergspräckningstekniker är bland annat hydraulisk spräckning samt användning av snigeldynamit. Fördelen med bergspräckning jämfört med sprängning är att det inte krävs en besiktning av närliggande bebyggelse, då det inte finns någon risk för skador i omgivningen. Bergspräckning fungerar så att det används ett hydrauliskt verktyg som vibrationsfritt spräcker berget i tätt placerade borrhål. 

Företag med erfarenhet inom bergarbeten 

För att bergspräckningen ska kunna utföras säkert och med bästa resultat bör en professionell firma anlitas. Den som är i behov av bergspräckning i Stockholm kan vända sig till Gnesta Bergbyggare AB som är ett företag med bred kompetens inom bergsprängning, bergspräckning och andra typer av bergarbeten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *