koolaknut.se

läs mer här

Så går en vattenanalys i Skaraborg till

Bor man i en fastighet med egen brunn och därmed inte är ansluten till det kommunala vattennätet måste man själv kontrollera sitt dricksvatten. Detta gör man genom att regelbundet, ungefär vart tredje år, ta prover på det. Vattnet måste analyseras av ett laboratorium specialiserat på vattenanalys och man kan alltså inte smaka sig till om vattnet är lämpligt att dricka http://empmiljoteknik.se/gratis-vattenanalys

Det händer att vattenkvalitet påverkas med åren av olika orsaker och det är därför det är så viktigt att regelbundet göra vattenanalyser på brunnens vatten. Vatten kan även påverkas av skogsavverkning, översvämningar och skogsbränder så vet man att det har hänt något speciellt i omgivningen bör man kontrollera dricksvattnet en extra gång. Många väntar med att ta prover tills de känner att vattnet kanske smakar eller luktar illa men många gånger så märker man inte ens av att vattnet har fått en sämre kvalitet. 

 

Har man små barn i hushållet bör man man provta vattnet oftare

Oavsett om man utför en vattenanalys i skaraborg, Kalmar eller i något annat län så undersöker man om vattnet innehåller bakterier, mikroorganismer eller andra ämnen som kan vara skadliga att få i sig. Har man små barn i hushållet bör man vara extra noga med att provta dricksvattnet då barn är mer känsliga för vissa ämnen såsom bly, mangan, nitrit och fluorid. 

I vissa kommuner kan man få hjälp av miljöförvaltningen att provta vattnet i brunnen, men de flesta vänder sig till något av alla de företag som är specialiserade på att utföra vattenanalyser. Vid en vattenanalys utgår laboratoriet från Livsmedelsverkets rekommendationer och tar reda på om det finns några förhöjda världen som gör att vattnet inte bör drickas. Skulle vattenanalysen visa att vattnet inte håller tillräckligt hög kvalitet bör man åtgärda problemet så fort som möjligt och sedan göra en ny vattenanalys.