Tydliga vägmarkeringar underlättar för alla trafikanter

25 mars 2021
Cecilia Olsson

Vägmarkeringar är något som har stor påverkan på hur smidigt och säkert trafiken kan flyta på. Det är såklart väldigt viktigt med tydliga vägmarkeringar ute på stora vägar, men det kan även ha stor påverkan på mindre platser såsom parkeringar samt inne på logistik – och industriområden. Vägmarkeringar finns där för att visa alla olika sorters trafikanter var de ska och får röra sig. På en plats där till exempel både fotgängare och bilar rör sig är det väldigt viktigt med tydliga markeringar för att undvika olyckor, samt för att allt ska kunna flyta på smidigt. 

Gör arbetsplatsen säkrare och mer effektiv

På en arbetsplats så är det såklart viktigt att alla ska kunna röra sig säkert, men det är även något som kan ha inverkan på effektiviteten. Om allt arbete kan flyta på obehindrat så blir arbetsdagarna betydligt mer produktiva jämfört med om människor och fordon rör sig hur som helst. Med vägmarkeringar är det möjligt att dela upp ytorna för att undvika stopp och krockar. 

Håll kunder och besökare nöjda

Parkeringsplatser är ytor som kan framkalla stor frustration hos stressade kunder och besökare. För att minska den stressen och få allt att flyta på smidigare (vilket i sin tur kan öka omsättningen) så är det viktigt att tydligt visa med vägmarkeringar och skyltar hur fordon får köra och parkera. Det är också bra att ha markeringar för fotgängare så att de inte rör sig i vägen för bilarna, vilket kan leda till både frustration och olyckor. 

Företag som kan allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor

Svevia är ett företag som erbjuder vägmarkeringar och linjemålningar på asfalt. För bästa resultat gör de först en behovsanalys som ligger till grund för att kunna erbjuda anpassade och bra lösningar för ytorna som ska målas. Svevia lämnar dessutom garantier på utfört arbete för att man som kund ska kunna känna sig helt trygg.

Fler nyheter