koolaknut.se

läs mer här

Professionell och effektiv låssmed i Göteborg

Tjänster på en bilverkstad i Gävle

Personal på bilverkstäder idag har stora kunskaper inom bilmekanik och bilelektronik. De sistnämnda eftersöks allt oftare och är en stor anledning till besök på verkstaden. Googla på exempelvis “bilverkstad Gävle” och se vilka tjänster de olika verkstäderna har. Har man en nyare bil kan det vara av största vikt att snabbt veta vart man ska …

3PL som stöttning för företag

Lagerhållning, distribution, kundtjänst med mera, ingår i de arbetsuppgifter som kan variera väldigt mycket från dag till dag. Även om personal på de platserna kan utföra andra arbetsuppgifter vid ledig tid så blir det ändå ofta mycket svinn tidsmässigt. Det vill säga att man håller personal som inte alltid är i full drift under sina …