koolaknut.se

läs mer här

Professionell och effektiv låssmed i Göteborg

3PL som stöttning för företag

Lagerhållning, distribution, kundtjänst med mera, ingår i de arbetsuppgifter som kan variera väldigt mycket från dag till dag. Även om personal på de platserna kan utföra andra arbetsuppgifter vid ledig tid så blir det ändå ofta mycket svinn tidsmässigt. Det vill säga att man håller personal som inte alltid är i full drift under sina …

Så går en vattenanalys i Skaraborg till

Bor man i en fastighet med egen brunn och därmed inte är ansluten till det kommunala vattennätet måste man själv kontrollera sitt dricksvatten. Detta gör man genom att regelbundet, ungefär vart tredje år, ta prover på det. Vattnet måste analyseras av ett laboratorium specialiserat på vattenanalys och man kan alltså inte smaka sig till om …