koolaknut.se

läs mer här

Professionell och effektiv låssmed i Göteborg

3PL som stöttning för företag

Lagerhållning, distribution, kundtjänst med mera, ingår i de arbetsuppgifter som kan variera väldigt mycket från dag till dag. Även om personal på de platserna kan utföra andra arbetsuppgifter vid ledig tid så blir det ändå ofta mycket svinn tidsmässigt. Det vill säga att man håller personal som inte alltid är i full drift under sina …